ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/03/2024

Από 13/03/2024 00:49 - 13/03/2024 09:30 υπήρχε μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 
-    Δήλωση έναρξης/λήξης εργασίας εργαζομένων     
-    Αναγγελίες 
-    Δηλώσεις Ψηφιακής Οργάνωσης Ωραρίου 
Προσοχή: Η μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν ήταν καθολική σε όλους τους εξυπηρετητές των υπηρεσιών

Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU