ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

15/11/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ή ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU