ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/02/2021

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU