ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/08/2022

Οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στην Α΄ Φάση της εφαρμογής της κάρτας εργασίας, μπορούν να απογράψουν τους εργαζόμενους τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ  (ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας) έως τις 01-10-2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU