ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/07/2024

Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), παρατείνεται η  προθεσμία υποβολής, του άρθρου 6 της με Α.Π.45675/1393 Υπ. Απόφασης με θέμα  « Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)»  (Φ.Ε.Κ.5039/Β΄/13-11-2020 ), έως και τις 31.07.2024.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/07/2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/06/2024

Η  προθεσμία υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), του άρθρου 6 της με α.π.45675/1393 Υπ. Απόφασης με θέμα  « Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)»  (Φ.Ε.Κ.5039/Β΄/13-11-2020),  είναι από 01.07.2024 έως  και 15.07.2024.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/06/2024

Σας γνωστοποιούμε ότι, έχουν διατεθεί  στο Παραγωγικό Περιβάλλον (https://eservices.yeka.gr/) καθώς και στο Δοκιμαστικό Περιβάλλον (https://trialeservices.yeka.gr )του ΠΣ Εργάνη,   οι παρακάτω  (4) λειτουργίες - διαδικασίες δηλώσεων μαζί με τις σχετικές οδηγίες.
Ειδικότερα έχουν διατεθεί:
o    Δηλώσεις Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα
o    Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας  
o    Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, Μεταβαλλόμενο / Τροποποιούμενο ωράριο (ανά Ημέρα) αλλά απολογιστικά,
o    Υπερωρίες αλλά απολογιστικά, Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης (Απολογιστικό).

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/06/2024

Τα έντυπα προσλήψεων και αποχωρήσεων (Ε3, Ε5, Ε6 και Ε7) που υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής λειτουργίας, θα υποβληθούν εκπρόθεσμα εντός μιας ημερολογιακής ημέρας από την επανέναρξη λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
Η εκπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω εντύπων, όπως επίσης η μη υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των λοιπών εντύπων αρμοδιότητας ΔΥΠΑ και Επιθεώρησης Εργασίας με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής δεν θα επισύρουν κυρώσεις.
Η υποβολή των εντύπων Ε4:Τροποιητικός Αποδοχών και Ε9:Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής λειτουργίας, θα υποβληθούν εντός μιας ημερολογιακής ημέρας από την επανέναρξη λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δηλ. μέχρι την Τετάρτη 12.06.2024 και ώρα 23:59. 

Διαβάστε περισσότερα...
Φόρτωση περισσότερων...
Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU