ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31/12/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», 100.000 ΝΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/12/2021

Υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α)

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24/12/2021

Ανοικτά προγράμματα νέων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

22/12/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 22/12/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.20.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/12/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ, ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ, Παράταση Υποβολής «ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID – 19»

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/12/2021

Παράταση υποβολής αιτήσεων /δηλώσεων από επιχειρήσεις του Πολιτισμού για την ένταξη στην οικονομική ενίσχυση του έτους 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

08/12/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 08/12/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.50

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/12/2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)- από 01.12.2021 έως 15.12.2021

01/12/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

από 01.12.2021 έως 15.12.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/11/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/11/2021

Εκπρόθεσμες Υποβολές έντυπα E3, E5, E6 και Ε7. Θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική έντυπα Ε3 και Ε4.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Τροποποίησης της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν.4808/2021, διατίθεται από 29.11.2021, η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΟΑΕΔ ή/και ΣΕΠΕ  Ε3, Ε5, Ε6, Ε7, Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5 και από 01.12.2021 οι προσθήκες των νέων πεδίων στα έντυπα Ε3 και Ε4 που αφορά την Θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική [YA 90972/15.11.21 (ΦΕΚ 5393/Β/19.11.2021)].

1.Αλλαγές στη διαδικασία υποβολής των εντύπων αρμοδιότητας ΟΑΕΔ (Εκπρόθεσμες υποβολές Εντύπων E3, E5, E6, Ε7 και Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5)

2. Εργαζόμενοι που κατέχουν Θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική (Αλλαγές στο Ε3 και Ε4 με προσθήκη νέων πεδίων)

Διαβάστε Περισσότερα

ΈΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

30/11/2021

Θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή λειτουργίας 01/12/2021 από 00:00 π.μ. έως 03.00 π.μ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/11/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/11/2021

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

24/11/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 24/11/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.20

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/11/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ «ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ»

[ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ]

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/11/2021

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ KAI ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ, ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11/11/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ «ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/11/2021

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

04/11/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ «ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ»

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/11/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ,  ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)- από 01.11.2021 έως 15.11.2021

01/11/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)-  από 01.11.2021 έως 15.11.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/10/2021

Διευκρινίσεις  για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  της υπεύθυνης δήλωσης με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19» (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15-10-2021)

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

20/10/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 20/10/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 18.00

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/10/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ  ΙΟΥΛΙΟ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24/09/2021

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ KAI ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ, ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
(τελευταία ευκαιρία)

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17/09/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΞΕΝΑΓΟΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ, ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15/09/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 15/09/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.00

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/09/2021

Συμπληρωματική διευκρίνιση  για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  των ειδικών εντύπων για τους εργαζομένους που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/09/2021

Διευκρινίσεις  για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  των ειδικών εντύπων για τους εργαζομένους που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/09/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

από 01.09.2021 έως 15.09.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/09/2021

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/08/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/08/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/08/2021

ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΙΣ  ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/07/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

από 01.08.2021 έως 15.08.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/07/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021, ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΩΝ (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/07/2021

Ι.Γ.Γ.Ε, Ε.Π.Α κατ’εξαίρεση, δυνατότητα υποβολής εκθέσεων δραστηριότητάς τους έως και τις 13.08.2021.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20/07/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021, ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/07/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

05/07/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΥΠΕΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021,  ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021- ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ  2021, ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ , ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/07/2021

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

από 01.07.2021 έως 15.07.2021

 

2.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΓΕΕ και ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑ

από 01.07.2021 έως 15.07.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

30/06/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 30/06/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.30

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/06/2021

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021, ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/06/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΩΝ (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  – ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/06/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/06/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/06/2021

(ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

07/06/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/06/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021, ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Θέατρα - Μουσικές σκηνές - Χοροθέατρα - Συναυλιακοί χώροι - Χώροι παραστάσεων

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/06/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

Ε11.1-ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ:

από  01.06.2021 έως τις 15.06.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/06/2021

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31/05/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021,

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ,

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ /ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/05/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/05/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24/05/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20/05/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12/05/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Β’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ), ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/05/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/05/2021

Ε11.1-ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ:

από  06.05.2021 έως τις 20.05.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

29/04/2021

O οδικός χάρτης για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας τον Μάιο

Από 6 Μαΐου ανοίγει το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων - Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/04/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/04/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/04/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/04/2021

Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦAΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 02.05.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/04/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΑΤΡΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ - ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

21/04/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/04/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/04/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/04/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/04/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/04/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

Δυνατότητα υποβολής  του έντυπου Ε11.1 άδειες ειδικού σκοπού από 01.04.2021 έως τις 15.04.2021 προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας και 31.03.2021.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/03/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/03/2021

Προθεσμίες υποβολής δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας για περιπτώσεις επιχειρήσεων

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΑΤΡΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ - ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/03/2021

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου από 13/3/2021, επιχειρήσεις – εργοδότες σε όλη την επικράτεια με ΚΑΔ: 85.10 «Προσχολική εκπαίδευση με εξαίρεση την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και 88.91 «Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

10/03/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 10/03/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.00

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09/03/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/03/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ Π. Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

05/03/2021

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 ώρα 21:00 έως και την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 ώρα 12:00 (μεσημέρι), λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για όσους ενδιαφερόμενους συνδέονται στο σύστημα με κωδικούς taxisnet.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

04/03/2021

Για όσες επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν σήμερα 4/3/2021 δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα Μάρτιο 2021, ως πληττόμενες, θα διενεργηθεί επανέλεγχος για την επιλεξιμότητά τους.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/03/2021

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/03/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ  ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε 11.1 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

01/03/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α'55/11.03.2020)-ΑΠΟ 01.03.2021 ΕΩΣ 15.03.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/02/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

24/02/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 24/02/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.30

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/02/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ - ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17/02/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 17/02/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.50

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/02/2021

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ & ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 12.02.21 και 14.02.21

15/02/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ-ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 12.02.2021 &  14.02.2021-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

12/02/2021

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11/02/2021

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09/02/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/02/2021

Εκτάκτως και μετά την επιβολή της απαγόρευσης λειτουργίας επιχειρήσεων το Σαββατοκύριακο, είναι δυνατή από τις επιχειρήσεις - εργοδότες η υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους και μόνο για το Σάββατο 6/2/2021 εκτός διαδικασίας προαναγγελίας και το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 8/2/2021 .  

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/02/2021

Διατίθεται από 1.2.2021 έως 15.2.2021 το Ειδικό Έντυπο Ε11.1. για τη δήλωση της χρήσης του Ιανουαρίου 2020 των αδειών ειδικού σκοπού.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

29/01/2021

Το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας συνεχίζεται και για το μήνα Φεβρουάριο 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/01/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

27/01/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 27/01/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.25

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/01/2021

Χρονοδιάγραμμα των καταβολών για «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δώρο Χριστουγέννων, αναστολές συμβάσεων Ιανουαρίου, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/01/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/01/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ,ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ - ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 [ΑΡΘΡΟ 67 Ν.4745/2020-ΦΕΚ 214/Α']

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΠΟ 28.01.2021 ΕΩΣ 10.02.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/01/2021

Σε συνέχεια της από 15/1/2021 Ανακοίνωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το χρονικό διάστημα από 18/1/2021 έως 25/1/2021, παρατίθενται παραρτήματα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κλάδων που παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την Επικράτεια καθώς και των ΚΑΔ που επαναλειτουργούν και πλήττονται από 18/1/2021 έως 25/1/2021.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/01/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/01/2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής, του άρθρου 6 της με α.π.45675/1393 Υπ. Απόφασης με θέμα  « Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας ΙΓΕΕ και ΕΠΑ)»

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/01/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΑΜΟ, ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΧΙΟ, ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/10/2020, ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ KAI ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/01/2021

Παράταση Μεταβατικής Περιόδου Ε13

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

07/01/2021

Προθεσμίες Υποβολών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζομένους  στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Διαβάστε Περισσότερα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU