ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε 11.1 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

30/11/2020

Έντυπο Ε11.1 Άδειες Ειδικού Σκοπού:Δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε11.1 για τις Άδειες Ειδικού Σκοπού, έως στις 15.12.2020 προκειμενου να δηλωθούν διαστήματα από 14.09.2020 (έναρξη σχολικού έτους 2020-2021) και έως 30.11.2020.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU