ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

11/05/2022

Μετονομασία ΟΑΕΔ σε Δ.ΥΠ.Α-Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και αφαίρεση συμπλήρωσης Τελευταίας Ημερας Εργασίας σε (Ε6,Ε7) με ταυτόχρονη τροποποίηση xsd με νεότερη έκδοση. (E6MP_v4.xsd, E6XP_v3.xsd, E7_v2.xsd)

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU