Οδηγίες Συμπλήρωσης α. Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, [Επέκταση των ΝΘΕ από 1/1/2022],

31/01/2022

Οδηγίες Συμπλήρωσης

α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα  100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων, [Για την επέκταση των ΝΘΕ από 1/1/2022],

 

β. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εργοδοτών ένταξης στο «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών - «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων και

γ. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη παράλληλης ένταξης στο Ανοικτό Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

[Νέα έκδοση 31.01.2022]

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU