ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/11/2020

Ανακοίνωση για ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την διευκόλυνση των πολιτών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU