ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/09/2022

Ι. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: -ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 (+50.000) ΝΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & -ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ)

Διαβάστε Περισσότερα

EΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

19/09/2022

Έκτακτη διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από την Κυριακή, 18/09/2022 και ώρα 09:30 έως Δευτέρα 19/09/2022 και ώρα 10:00 λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες «Ενημέρωσης Εργοδότη» στο ΠΣ Εργάνη για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται στον e-ΕΦΚΑ, προσθήκη νέα λειτουργικότητας, για την επιχείρηση/εργοδότη

09/09/2022

Οδηγίες «Ενημέρωσης Εργοδότη» στο ΠΣ Εργάνη για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται στον e-ΕΦΚΑ, προσθήκη νέα λειτουργικότητας, για την επιχείρηση/εργοδότη.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09/09/2022

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ 4.512 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες Εντύπου Ε12 Οικοδομοτεχνικά Έργα

08/09/2022

Οδηγίες Συμπλήρωσης  Εντύπου  Ε12 για την αναγγελία απασχόλησης στα Οικοδομοτεχνικά Έργα, Έκδοση 02 (18.07.2022)

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31/08/2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ/ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/08/2022

Οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στην Α΄ Φάση της εφαρμογής της κάρτας εργασίας, μπορούν να απογράψουν τους εργαζόμενους τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ  (ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας) έως τις 01-10-2022

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/08/2022

Η  προθεσμία υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), καθίσταται δυνατή  έως  και 30.09.2022.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/08/2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2022

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/07/2022

Διακοπή Λειτουργίας ΠΣ Εργάνη λόγω διακοπής λειτουργίας ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/07/2022

Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας του Π.Σ. Εργάνη

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/07/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/07/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2022

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/07/2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/07/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28/06/2022

Η  προθεσμία υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), του άρθρου 6 της με α.π.45675/1393 Υπ. Απόφασης με θέμα  « Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)»  (Φ.Ε.Κ.5039/Β΄/13-11-2020,  είναι από 01.07.2022 έως  και 15.07.2022.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/06/2022

Εφαρμογή της Α΄ Φάσης της Ψηφιακής κάρτας εργασίας

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/06/2022

Aπογραφή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εφαρμογή της Α΄ Φάσης της κάρτας εργασίας

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/06/2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09/06/2022

Διάθεση Εφαρμογής Εργοδότη για την Κάρτα Εργασίας Ergani CardScanner mobile app για δοκιμαστική χρήση στο trial περιβάλλον ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του ΠΣ Εργάνη για την επιχείρηση/εργοδότη Εργάνη ΙΙ - Οργάνωση Χρόνου Εργασίας & Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας-Έκδοση 01.06.2022

07/06/2022

Εγχειρίδιο Χρήσης του ΠΣ Εργάνη για την επιχείρηση/εργοδότη Εργάνη ΙΙ - Οργάνωση Χρόνου Εργασίας & Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας-Έκδοση 01.06.2022

Διαβάστε Περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του myΕrgani app νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά στους εργαζόμενους- Έκδοση 01.06.2022

06/06/2022

Εγχειρίδιο Χρήσης του myΕrgani app νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά στους εργαζόμενους- Έκδοση 01.06.2022.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

01/06/2022

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 01/06/2022 είχε διάρκεια από 16.00 - 19.50

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/06/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/05/2022

Διακοπή Λειτουργίας ΠΣ Εργάνη λόγω διακοπής λειτουργίας ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/05/2022

Διευκρινίσεις σχετικά με την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Από σήμερα Πέμπτη 19.05.2022 και ώρα 15:00 έως Δευτέρα 23.05.2022 και ώρα 7:00

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/05/2022

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

11/05/2022

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 11/05/2022 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.00

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

11/05/2022

Μετονομασία ΟΑΕΔ σε Δ.ΥΠ.Α-Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και αλλαγή σε Ε6,Ε7

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/05/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11/04/2022

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31/03/2022

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΥΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/03/2022

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test

Διαβάστε Περισσότερα

EΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

14/03/2022

Η Έκτακτη διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022, είχε διάρκεια  μεταξύ των ωρών από 08:00  έως  20:40, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11/03/2022

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

09/03/2022

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 09/03/2022 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.10

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

03/03/2022

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 02/03/2022 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.20

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28/02/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

23/02/2022

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 23/02/2022 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.00

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/02/2022

Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16/02/2022

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 16/02/2022 είχε διάρκεια από 16.00 - 18.00.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/02/2022

Υποβολή δηλώσεων για τον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Α’ Φάση Φεβρουάριος 2022, Β’ Φάση Ιανουάριος 2022 και Δεκέμβριος 2021) καθώς και αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων από επιχειρήσεις σε πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)- από 01.02.2022 έως 15.02.2022

01/02/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α' 55/11-3-2020)

Υποβολή του εντύπου Ε11.1-ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

από 01.02.2022 έως 15.02.2022

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής από τον Εργαζόμενο για τις περιπτώσεις των προγραμμάτων α.1ου ΕΝΣΗΜΟΥ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠ.Ε.Κ.Υ. ή/και β.1ου ΕΝΣΗΜΟΥ + 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠ.Ε.Κ.Υ.

31/01/2022

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής από τον Εργαζόμενο για τις περιπτώσεις των προγραμμάτων :

1ου ΕΝΣΗΜΟΥ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠ.Ε.Κ.Υ.  ή/και 1ου ΕΝΣΗΜΟΥ + 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠ.Ε.Κ.Υ.

[ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ]

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης α. Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, [Επέκταση των ΝΘΕ από 1/1/2022],

31/01/2022

Οδηγίες Συμπλήρωσης

α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα  100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων, [Για την επέκταση των ΝΘΕ από 1/1/2022],

 

β. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εργοδοτών ένταξης στο «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών - «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων και

γ. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης – εργοδότη παράλληλης ένταξης στο Ανοικτό Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

[Νέα έκδοση]

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

21/01/2022

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20/01/2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ –ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟ 2021, ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ, ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/01/2022

Παράταση Υποβολής «ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID – 19»

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/01/2022

Παράταση υποβολών των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α)

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/01/2022

Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη, παρατείνεται έως 15/2/2022 η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), όπως ορίζεται στην παρ. 5.19 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019), «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για κάθε μεταβολή αποδοχών που προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 107675/27.12.2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄6263) «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/01/2022

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ άνοιξε σήμερα, 14/1/2022, για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για το χρονικό διάστημα από 14/1/2022 έως και 31/1/2022, για επιπλέον επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ που εξειδικεύονται σε νέα κοινή υπουργική απόφαση και σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β που ακολουθούν.
Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται, τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής.
Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από την 14η Ιανουαρίου 2022 έως και την 21η Ιανουαρίου 2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων δύνανται να υποβληθούν από σήμερα και έως την 21/1/2022 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)- από 01.01.2022 έως 15.01.2022

03/01/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

Από 01.01.2022 έως 15.01.2022

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31/12/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», 100.000 ΝΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/12/2021

Υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε)  και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α)

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24/12/2021

Ανοικτά προγράμματα νέων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

22/12/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 22/12/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.20.

Διαβάστε Περισσότερα

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β΄ 4766/16-11-2021)

17/12/2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΔΙΟΤΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ COVID-19 (RAPID  PCR ΤΕΣΤ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ THN ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1Α/Γ.Π.ΟΙΚ. 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ 4766/Β)

ΕΚΔΟΣΗ 17.12.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/12/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ, ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ, Παράταση Υποβολής «ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID – 19»

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/12/2021

Παράταση υποβολής αιτήσεων /δηλώσεων από επιχειρήσεις του Πολιτισμού για την ένταξη στην οικονομική ενίσχυση του έτους 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

08/12/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 08/12/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.50

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/12/2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)- από 01.12.2021 έως 15.12.2021

01/12/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

από 01.12.2021 έως 15.12.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/11/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/11/2021

Εκπρόθεσμες Υποβολές έντυπα E3, E5, E6 και Ε7. Θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική έντυπα Ε3 και Ε4.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Τροποποίησης της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν.4808/2021, διατίθεται από 29.11.2021, η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΟΑΕΔ ή/και ΣΕΠΕ  Ε3, Ε5, Ε6, Ε7, Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5 και από 01.12.2021 οι προσθήκες των νέων πεδίων στα έντυπα Ε3 και Ε4 που αφορά την Θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική [YA 90972/15.11.21 (ΦΕΚ 5393/Β/19.11.2021)].

1.Αλλαγές στη διαδικασία υποβολής των εντύπων αρμοδιότητας ΟΑΕΔ (Εκπρόθεσμες υποβολές Εντύπων E3, E5, E6, Ε7 και Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5)

2. Εργαζόμενοι που κατέχουν Θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική (Αλλαγές στο Ε3 και Ε4 με προσθήκη νέων πεδίων)

Διαβάστε Περισσότερα

ΈΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

30/11/2021

Θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή λειτουργίας 01/12/2021 από 00:00 π.μ. έως 03.00 π.μ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/11/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

Διαθέσιμα έντυπα Ε8:«Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» και Ε8:«Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Οδηγοί» Οδηγίες για τη συμπλήρωση υποβολής των Εντύπων

25/11/2021

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Τροποποίησης της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), διατέθηκε η δυνατότητα υποβολής εντύπων  

Ε8Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» και

Ε8:«Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Οδηγοί»

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/11/2021

Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

24/11/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 24/11/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.20

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/11/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ «ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ»

[ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ]

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/11/2021

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ KAI ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ, ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11/11/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ «ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/11/2021

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

04/11/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ «ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΣΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ»

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/11/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ,  ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)- από 01.11.2021 έως 15.11.2021

01/11/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)-  από 01.11.2021 έως 15.11.2021

Διαβάστε Περισσότερα

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β΄ 4766/16-11-2021)

25/10/2021

Οδηγίες της εφαρμογής  του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β΄ 4766/16-11-2021) - [ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 11.11.2021]

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/10/2021

Διευκρινίσεις  για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  της υπεύθυνης δήλωσης με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19» (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15-10-2021)

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

20/10/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 20/10/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 18.00

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/10/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ  ΙΟΥΛΙΟ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για την επιχείρηση/εργοδότη

07/10/2021

Εγχειρίδιο Χρήσης στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία https://eservices.yeka.gr/ ΠΣ Εργάνη, για την επιχείρηση/εργοδότη με Βασικές Πληροφορίες και οδηγίες, νέα Έκδοση  16.03.2022

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24/09/2021

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ KAI ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ, ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
(τελευταία ευκαιρία)

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17/09/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΞΕΝΑΓΟΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ, ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15/09/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 15/09/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.00

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/09/2021

Συμπληρωματική διευκρίνιση  για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  των ειδικών εντύπων για τους εργαζομένους που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/09/2021

Διευκρινίσεις  για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  των ειδικών εντύπων για τους εργαζομένους που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/09/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

από 01.09.2021 έως 15.09.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/09/2021

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/08/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/08/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/08/2021

ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΙΣ  ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/07/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

από 01.08.2021 έως 15.08.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/07/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021, ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΩΝ (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/07/2021

Ι.Γ.Γ.Ε, Ε.Π.Α κατ’εξαίρεση, δυνατότητα υποβολής εκθέσεων δραστηριότητάς τους έως και τις 13.08.2021.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20/07/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021, ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/07/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

05/07/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΥΠΕΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021,  ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021- ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ  2021, ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ , ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/07/2021

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

από 01.07.2021 έως 15.07.2021

 

2.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΓΕΕ και ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑ

από 01.07.2021 έως 15.07.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

30/06/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 30/06/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.30

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/06/2021

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021, ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/06/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΩΝ (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  – ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/06/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/06/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/06/2021

(ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

07/06/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/06/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021, ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Θέατρα - Μουσικές σκηνές - Χοροθέατρα - Συναυλιακοί χώροι - Χώροι παραστάσεων

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/06/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

Ε11.1-ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ:

από  01.06.2021 έως τις 15.06.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/06/2021

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31/05/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021,

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ,

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ /ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/05/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/05/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24/05/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20/05/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12/05/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Β’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ), ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/05/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/05/2021

Ε11.1-ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ:

από  06.05.2021 έως τις 20.05.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

29/04/2021

O οδικός χάρτης για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας τον Μάιο

Από 6 Μαΐου ανοίγει το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων - Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/04/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/04/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/04/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/04/2021

Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦAΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 02.05.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/04/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΑΤΡΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ - ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

21/04/2021

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/04/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/04/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/04/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/04/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/04/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 11.1:ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

Δυνατότητα υποβολής  του έντυπου Ε11.1 άδειες ειδικού σκοπού από 01.04.2021 έως τις 15.04.2021 προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας και 31.03.2021.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/03/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/03/2021

Προθεσμίες υποβολής δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας για περιπτώσεις επιχειρήσεων

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΑΤΡΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ - ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/03/2021

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου από 13/3/2021, επιχειρήσεις – εργοδότες σε όλη την επικράτεια με ΚΑΔ: 85.10 «Προσχολική εκπαίδευση με εξαίρεση την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και 88.91 «Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

10/03/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 10/03/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.00

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09/03/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/03/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ Π. Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

05/03/2021

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 ώρα 21:00 έως και την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 ώρα 12:00 (μεσημέρι), λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για όσους ενδιαφερόμενους συνδέονται στο σύστημα με κωδικούς taxisnet.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

04/03/2021

Για όσες επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν σήμερα 4/3/2021 δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα Μάρτιο 2021, ως πληττόμενες, θα διενεργηθεί επανέλεγχος για την επιλεξιμότητά τους.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/03/2021

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/03/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ  ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/03/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε 11.1 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

01/03/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α'55/11.03.2020)-ΑΠΟ 01.03.2021 ΕΩΣ 15.03.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/02/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

24/02/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 24/02/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.30

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/02/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ - ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17/02/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 17/02/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.50

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/02/2021

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ & ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 12.02.21 και 14.02.21

15/02/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ-ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 12.02.2021 &  14.02.2021-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

12/02/2021

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

11/02/2021

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09/02/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/02/2021

Εκτάκτως και μετά την επιβολή της απαγόρευσης λειτουργίας επιχειρήσεων το Σαββατοκύριακο, είναι δυνατή από τις επιχειρήσεις - εργοδότες η υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους και μόνο για το Σάββατο 6/2/2021 εκτός διαδικασίας προαναγγελίας και το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 8/2/2021 .  

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/02/2021

Διατίθεται από 1.2.2021 έως 15.2.2021 το Ειδικό Έντυπο Ε11.1. για τη δήλωση της χρήσης του Ιανουαρίου 2020 των αδειών ειδικού σκοπού.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

29/01/2021

Το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας συνεχίζεται και για το μήνα Φεβρουάριο 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ-ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

28/01/2021

Διατέθηκε δυνατότητα υποβολής εντύπων για ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ-ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/01/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

27/01/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 27/01/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.25

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/01/2021

Χρονοδιάγραμμα των καταβολών για «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δώρο Χριστουγέννων, αναστολές συμβάσεων Ιανουαρίου, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/01/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/01/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ,ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ - ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 [ΑΡΘΡΟ 67 Ν.4745/2020-ΦΕΚ 214/Α']

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΠΟ 28.01.2021 ΕΩΣ 10.02.2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/01/2021

Σε συνέχεια της από 15/1/2021 Ανακοίνωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το χρονικό διάστημα από 18/1/2021 έως 25/1/2021, παρατίθενται παραρτήματα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κλάδων που παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την Επικράτεια καθώς και των ΚΑΔ που επαναλειτουργούν και πλήττονται από 18/1/2021 έως 25/1/2021.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/01/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/01/2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής, του άρθρου 6 της με α.π.45675/1393 Υπ. Απόφασης με θέμα  « Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας ΙΓΕΕ και ΕΠΑ)»

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/01/2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΑΜΟ, ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΧΙΟ, ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/10/2020, ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ KAI ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/01/2021

Παράταση Μεταβατικής Περιόδου Ε13

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

07/01/2021

Προθεσμίες Υποβολών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζομένους  στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/12/2020

Ανακοίνωση για Αναστολές Συμβάσεων Εργασίας Εργαζομένων για ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ και ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες στις πληγείσες περιοχές που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/12/2020

Λόγω λήξης της διαδικασίας υποβολών του Ετησίου Πίνακα Προσωπικού 31/12/2020, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα πραγματοποιηθεί διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών 01/01/2021 00:00 - 03:00.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/12/2020

Στις Δηλώσεις ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Α-Φάση και Β-Φάση προστέθηκε το έτος. Πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες αλλαγές στα σχετικά αρχεία (.xsd)

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

23/12/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 23/12/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.50

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΓΕΕ, ΕΠΑ

22/12/2020

Διατέθηκε δυνατότητα υποβολής εντύπων για ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΓΕΕ και ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ Ε13

17/12/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε13

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16/12/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 16/12/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 18.50

Διαβάστε Περισσότερα

Ε13: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

16/12/2020

Διατέθηκε δυνατότητα υποβολής εντύπων για το "Ε13: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ"

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15/12/2020

Έκτακτη δακοπή λειτουργίας 15/12/2020 από 09.30 - 11-25.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

09/12/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 09/12/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.45

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08/12/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ  Ή ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

02/12/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 02/12/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.30

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/12/2020

Αναστολές Συμβάσεων Εργασίας Νοεμβρίου - Συν Εργασία - Μονομερείς - Ειδικές Κατηγορίες

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε 11.1 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

30/11/2020

Έντυπο Ε11.1 Άδειες Ειδικού Σκοπού-Προθεσμίες Υποβολής έως 15.12.2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

30/11/2020

Ενημέρωση Εργαζομένων και Εργοδοτών για τις Αναστολές των Συμβάσεων Εργασίας από την 01.12.2020 έως και την 07.12.2020.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

18/11/2020

Συμπληρωματικές Οδηγίες Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας μήνος Νοεμβρίου 2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

15/11/2020

Οδηγίες Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας μήνος Νοεμβρίου 2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

15/11/2020

Ανακοίνωση για Προθεσμίες Υποβολών -Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14.11.2020-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ & ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 29.10.2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12/11/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:12.11.2020-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας

06/11/2020

Οδηγίες Συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/11/2020

Ανακοίνωση για ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την διευκόλυνση των πολιτών

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

04/11/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 04/11/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.10

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/11/2020

Ανακοίνωση Προθεσμιών Υποβολής Δηλώσεων

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/10/2020

Διατέθηκε δυνατότητα υποβολής εντύπων για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και για μέλη Οργάνου Διοίκησης.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/10/2020

Διατέθηκε δυνατότητα υποβολής εντύπων για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

21/10/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 21/10/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.30

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/10/2020

Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις/εργοδότες να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 19.10.2020 έως 31/10/2020 το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός».

Διαβάστε Περισσότερα

Τα οφέλη της δηλωμένης εργασίας

16/10/2020

Για τα οφέλη της δηλωμένης εργασίας δείτε εδώ.
Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/10/2020

Η εγγραφή των εργαζομένων καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artanndcultureprofessionals.services.gov.gr για την υπαγωγή τους στα μέτρα στήριξής τους που προβλέπονται στη με αριθμ. 39436/994/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (Β’ 4270) και στο άρθρο 20 του Ν. 4722/2020  (Α’ 177) παρατείνεται έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020 λόγω προσθήκης νέων ειδικοτήτων στην ειδική πλατφόρμα.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

14/10/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 14/10/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.45.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

05/10/2020

Ανακοίνωση για προθεσμίες υποβολών

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

02/10/2020

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα  100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

30/09/2020

Αναβάθμιση περιβάλλοντος Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ την Τετάρτη 30/09/2020.

Διαβάστε Περισσότερα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU