ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15/09/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 15/09/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.00

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

30/06/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 30/06/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.30

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

10/03/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 10/03/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.00

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

24/02/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 24/02/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.30

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17/02/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 17/02/2021 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.50

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

27/01/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 27/01/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.25

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/12/2020

Λόγω λήξης της διαδικασίας υποβολών του Ετησίου Πίνακα Προσωπικού 31/12/2020, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα πραγματοποιηθεί διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών 01/01/2021 00:00 - 03:00.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

23/12/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 23/12/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.50

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16/12/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 16/12/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 18.50

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15/12/2020

Έκτακτη δακοπή λειτουργίας 15/12/2020 από 09.30 - 11-25.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

09/12/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 09/12/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.45

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

02/12/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 02/12/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.30

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

04/11/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 04/11/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.10

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

21/10/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 21/10/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.30

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

14/10/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 14/10/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.45.

Διαβάστε Περισσότερα
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU