Οδηγός Εφαρμογής για την Επιχείρηση/Εργοδότη Εργάνη ΙΙ – Νέες Διαδικασίες [Β’ Φάση- Υπο Φάση Ι] Απογραφική Διαδικασία από 01.11.2022 έως 30.11.2022 Ψηφιακή Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας από 01.12.2022 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)

01/11/2022

Οδηγός Εφαρμογής για την Επιχείρηση/Εργοδότη
Εργάνη ΙΙ – Νέες  Διαδικασίες  [Β’ Φάση- Υπο Φάση Ι]
a.    Απογραφική Διαδικασία για  Νέα Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης (για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας)
από 01.11.2022 έως 30.11.2022.
b.    Νέες Δηλώσεις Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας
από 01.12.2022, [προαιρετικά από Ημερομηνία Αναφοράς (Εφαρμογής) της Δήλωσης πριν την 01.12.2022].
c.    Χρήση Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας - Web API (REST)
d.    Ergani Web API για εργοδότες – Τεκμηρίωση
e.    Εκτέλεση υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας
f.    Δοκιμαστικό περιβάλλον-Παραγωγικό περιβάλλον
g.    Συνοδευτικά αρχεία
h.    Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Ατομικός μέσω SMS
i.    Λίστα τύπων Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας
j.    Χρήσιμες Ερωτήσεις –Απαντήσεις
Έκδοση 20.10.2022

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU