ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/02/2023

Διευκρινίσεις για τον Μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας, Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τον κλάδο  Οικονομικής Δραστηριότητος (ΚΑΔ 651*) Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU