ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/04/2024

Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών 

Η Δήλωση έναρξης/λήξης εργασίας εργαζομένων δεν ήταν διαθέσιμη 01/04/2024  από ώρα 00:00 έως και ώρα 08:25.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/04/2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Διαβάστε περισσότερα...

Οδηγίες

28/03/2024

Διευκρινήσεις σχετικά με την αυθεντικοποίηση για τη χρήση των Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας - Web API (Services API)

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/03/2024

Από 13/03/2024 00:49 - 13/03/2024 09:30 υπήρχε μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 
-    Δήλωση έναρξης/λήξης εργασίας εργαζομένων     
-    Αναγγελίες 
-    Δηλώσεις Ψηφιακής Οργάνωσης Ωραρίου 
Προσοχή: Η μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν ήταν καθολική σε όλους τους εξυπηρετητές των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/03/2024

Από 10/03/2024 14:30 - 10/03/2024 20:30 υπήρχε μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σύνδεσης με λογαριασμούς ΕΦΚΑ.
Προσοχή: Η μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν ήταν καθολική.

Διαβάστε περισσότερα...
Φόρτωση περισσότερων...
Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU