ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/11/2023

Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού)

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/11/2023

Ανακοίνωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις, στον κλάδο της Γουνοποιίας καθώς και για τον προγραμματισμό πληρωμών στους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο του μέτρου της αναστολής

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/11/2023

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που επηρεάζουν τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δεν θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00

Διαβάστε περισσότερα...

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ

15/11/2023

Περιέχεται λίστα με τα αρχεία *.xsd και λοιπά βοηθητικά αρχεία.

Νέα έκδοση Ε3.5 Πρακτική Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/11/2023

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα...
Φόρτωση περισσότερων...
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU