ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/01/2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU