ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

15/12/2020

Λόγω τεχνικών ζητημάτων το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διέκοψε εκτάκτως την παροχή υπηρεσιών 15/12/2020 09.30 - 11.25.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU