ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/06/2024

Σας γνωστοποιούμε ότι, έχουν διατεθεί  στο Παραγωγικό Περιβάλλον (https://eservices.yeka.gr/) καθώς και στο Δοκιμαστικό Περιβάλλον (https://trialeservices.yeka.gr )του ΠΣ Εργάνη,   οι παρακάτω  (4) λειτουργίες - διαδικασίες δηλώσεων μαζί με τις σχετικές οδηγίες.
Ειδικότερα έχουν διατεθεί:
o    Δηλώσεις Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα
o    Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας  
o    Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, Μεταβαλλόμενο / Τροποποιούμενο ωράριο (ανά Ημέρα) αλλά απολογιστικά,
o    Υπερωρίες αλλά απολογιστικά, Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης (Απολογιστικό).

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/06/2024

Τα έντυπα προσλήψεων και αποχωρήσεων (Ε3, Ε5, Ε6 και Ε7) που υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής λειτουργίας, θα υποβληθούν εκπρόθεσμα εντός μιας ημερολογιακής ημέρας από την επανέναρξη λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
Η εκπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω εντύπων, όπως επίσης η μη υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των λοιπών εντύπων αρμοδιότητας ΔΥΠΑ και Επιθεώρησης Εργασίας με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής δεν θα επισύρουν κυρώσεις.
Η υποβολή των εντύπων Ε4:Τροποιητικός Αποδοχών και Ε9:Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας με ημερομηνία αναφοράς εντός του χρονικού διαστήματος της διακοπής λειτουργίας, θα υποβληθούν εντός μιας ημερολογιακής ημέρας από την επανέναρξη λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δηλ. μέχρι την Τετάρτη 12.06.2024 και ώρα 23:59. 

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

07/06/2024

Σας ενημερώνουμε ότι,

Από σήμερα, Παρασκευή 07.06.2024 και ώρα 15:00 δεν θα είναι δυνατή η είσοδος χρηστών-εργοδοτών στην πύλη εξυπηρέτησης επιχειρήσεων eServices του ΠΣ Εργάνη, για το χρονικό διάστημα  κατά το οποίο δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΦΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/06/2024

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2024

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/05/2024

Σας ενημερώνουμε ότι,

Χθες Τετάρτη 15/05/2024, από ώρα 12:15  μέχρι και ώρα 12:50, διαπιστώθηκε πρόβλημα στις υποδομές του συστήματος λόγω δικτυακού θέματος διακοπής επικοινωνίας των συστημάτων, με αποτέλεσμα την αδυναμία εισόδου χρηστών-εργοδοτών στην πύλη εξυπηρέτησης επιχειρήσεων eServices του ΠΣ Εργάνη.

Διαβάστε περισσότερα...
Φόρτωση περισσότερων...
Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU