ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/10/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1/10/2023

Ι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΙ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ & ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023
Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Οκτώβριο 2023, στις επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στις περιοχές  που επλήγησαν από τις: i) πυρκαγιές Ιουλίου - Αυγούστου και ii) πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, ως εξής:
Εντός της προθεσμίας από 10/10/2023 έως και 16/10/2023 υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις για εργαζόμενους σε αναστολή συμβάσης εργασίας που μπορεί να αφορούν όλο τον μήνα ή διαστήματα αυτού.
Από 17/10/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Δεύτερη Ευκαιρία:
Για τον μήνα Σεπτέμβριο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής  υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 5/10/2023 έως και 9/10/2023.
Για τον μήνα Αύγουστο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής  υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2023 και ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών του Δήμου Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από  1/10/2023 έως και 4/10/2023.
 
ΙΙ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ
Παρατείνεται έως 31/12/2023 το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, που υλοποιείται από τον Ιούλιο 2022 έως και Σεπτέμβριο 2023, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με την αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β΄3796) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Από 10/10/2023, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Οκτώβριο 2023, ως εξής:

Εντός της προθεσμίας από 10/10/2023 έως και 16/10/2023 υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που μπορεί να αφορούν όλο τον μήνα ή διαστήματα αυτού.
Από 17/10/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU