ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

18/01/2023

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ διαπιστώνεται απώλεια συνδεσιμότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών από την Τρίτη, 17/01/2023 και ώρα 16:00.

Αμέσως μετά την αποκατάσταση του προβλήματος θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση-ενημέρωση για την ακριβή χρονική διάρκεια της δυσλειτουργίας. Η Ανακοίνωση θα είναι προσβάσιμη τόσο στους εξωτερικούς χρήστες (Εργοδότες), όσο και στους εσωτερικούς χρήστες (Επιθεώρηση Εργασίας και ΔΥΠΑ).

 

Η Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU