Οδηγίες

22/01/2024

Ενιαίος Οδηγός  Εφαρμογής
Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας,
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας,
Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας - Web API,
Χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Ergani CardScanner,

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τα ακόλουθα: 
Απογραφή, Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας,Μηχανισμός Κάρτας Εργασίας,Api θέματα Διασύνδεσης, 
Ergani CardScanner app και Λοιπές  πληροφορίες.
Έκδοση 01.01.2024

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU