ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12/11/2020

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 15.11.2020, ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU