ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/09/2021

Συμπληρωματική διευκρίνιση για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των ειδικών εντύπων για τους εργαζομένους που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό

«ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 206 ΤΟΥ Ν. 4820/2021»

«ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 206 ΤΟΥ Ν. 4820/2021»

 

Δίνεται η δυνατότητα της εμπρόθεσμης ανάκλησης υποβληθέντων εντύπων, με σκοπό τη διόρθωση εσφαλμένων υποβολών.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU