ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/04/2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/03/2024

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2024

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28/02/2024

Πλήρης Επιχειρησιακή Εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/02/2024

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2024

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/01/2024

Ενημέρωση για την υποχρέωση ένταξης στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα...
Φόρτωση περισσότερων...
Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU