ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/09/2023

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών του Δήμου Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, δύνανται να θέτουν σε αναστολή της συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 21η /8/2023, από 22/8/2023.

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2023 έως και 21/9/2023, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά έως και 21/9/2023.
Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 22/9/2023 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Για την εν λόγω δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας, η κάθε πληγείσα επιχείρηση – εργοδότης, ανάλογα με τη διοικητική περιοχή που ανήκει, επιλέγει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την κάτωθι ειδική περίπτωση στις Δηλώσεις ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / Δηλώσεις Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας / ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/8/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ:
«Επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από πυρκαγιές της 21/8/2023, 22/8/2023 και 23/8/2023 στις περιοχές που ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Έβρου, Καβάλας, Εύβοιας, Βοιωτίας & Δυτικής Αττικής.».

Σημείωση: Για τις υπεύθυνες δηλώσεις αναστολής μηνός Αυγούστου, θα ακολουθήσει νεότερη Ανακοίνωση.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU