ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

27/01/2021

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 27/01/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.25.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στις επιλογές του Κεντρικού Μενου επιλογών "ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ" έγινε διαχωρισμός σε "ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ" και "ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ". 

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU