ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/06/2024

Σας γνωστοποιούμε ότι, έχουν διατεθεί  στο Παραγωγικό Περιβάλλον (https://eservices.yeka.gr/) καθώς και στο Δοκιμαστικό Περιβάλλον (https://trialeservices.yeka.gr )του ΠΣ Εργάνη,   οι παρακάτω  (4) λειτουργίες - διαδικασίες δηλώσεων μαζί με τις σχετικές οδηγίες.
Ειδικότερα έχουν διατεθεί:
o    Δηλώσεις Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα
o    Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας  
o    Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, Μεταβαλλόμενο / Τροποποιούμενο ωράριο (ανά Ημέρα) αλλά απολογιστικά,
o    Υπερωρίες αλλά απολογιστικά, Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης (Απολογιστικό).

Για την Δήλωση Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα,  και την Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας, υπάρχει δυνατότητα υποβολής με xml (SixthDay_v1.xsd, ExProan.xsd) και 
•    μέσω API οι κωδικοί των υπηρεσιών διατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Διαδικασία Κωδικός
Δήλωση Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Προαναγγελίας ExProan
Δήλωση Απασχόλησης την Έκτη Ημέρα SixthDay

Για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας - Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά Ημέρα - Απολογιστικό και για Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Απολογιστικά υπάρχει δυνατότητα υποβολής και με xml με τα γνωστά xsd των ΨΟΧΕ Τροποποιούμενου ανά ημέρα(WTO_v1.xsd) και υπερωριών αντίστοιχα όπως υπήρχαν (EOvertime_v2.xsd) και 
•    μέσω API οι κωδικοί των υπηρεσιών διατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Διαδικασία Κωδικός
Οργάνωση Χρόνου Εργασίας - Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά Ημέρα - Απολογιστικό WTODailyA
Ε8: Αναγγελία Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης Απολογιστικό OvTimeA
Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU