ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/08/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021

Σε συνέχεια των από 30/7/2021 και 2/8/2021 ανακοινώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας μηνός Αυγούστου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και για το χρονικό διάστημα από 1 έως και 6 Αυγούστου 2021 θα υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που μπορούν να αφορούν είτε όλο τον Αύγουστο, είτε μέρος αυτού.

Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1 έως και 6 Αυγούστου 2021.

Από 7 Αυγούστου 2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες να μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU