ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/06/2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU