Οδηγός Εφαρμογής για την Επιχείρηση/Εργοδότη Εργάνη ΙΙ – Νέες Διαδικασίες [Β’ Φάση- Υπο Φάση Ι] Απογραφική Διαδικασία από 01.11.2022 έως 30.11.2022 Ψηφιακή Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας από 01.12.2022 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)

01/11/2022

Οδηγός Εφαρμογής για την Επιχείρηση/Εργοδότη
Εργάνη ΙΙ – Νέες  Διαδικασίες  [Β’ Φάση- Υπο Φάση Ι]
a.    Απογραφική Διαδικασία για  Νέα Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης (για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας)
από 01.11.2022 έως 30.11.2022.
b.    Νέες Δηλώσεις Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας
από 01.12.2022, [προαιρετικά από Ημερομηνία Αναφοράς (Εφαρμογής) της Δήλωσης πριν την 01.12.2022].
c.    Χρήση Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας - Web API (REST)
d.    Ergani Web API για εργοδότες – Τεκμηρίωση
e.    Εκτέλεση υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας
f.    Δοκιμαστικό περιβάλλον-Παραγωγικό περιβάλλον
g.    Συνοδευτικά αρχεία
h.    Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Ατομικός μέσω SMS
i.    Λίστα τύπων Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας
j.    Χρήσιμες Ερωτήσεις –Απαντήσεις
Έκδοση 20.10.2022

Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU