ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/04/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2021 – Α΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Παρατείνεται έως και 10/5/2021 η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ - ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τον μήνα Απρίλιο 2021, εντός της κάτωθι προθεσμίας:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 1/4/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/5/2021

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ –ΥΠΕΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 ΝΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης, για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση εργοδότης έχει αιτηθεί να εντάξει στο πρόγραμμα μακροχρόνια άνεργο, εντός της κάτωθι προθεσμίας:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 5/5/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/5/2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU