ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 12.02.21 και 14.02.21

15/02/2021

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU