ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/01/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ - ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 [ΑΡΘΡΟ 67 Ν.4745/2020 ΦΕΚ 214/Α']

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΠΟ 28.01.2021 ΕΩΣ 10.02.2021

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU