Οδηγίες «Ενημέρωσης Εργοδότη» στο ΠΣ Εργάνη για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται στον e-ΕΦΚΑ, προσθήκη νέα λειτουργικότητας, για την επιχείρηση/εργοδότη

09/09/2022

Οδηγίες «Ενημέρωσης Εργοδότη» για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται στον e-ΕΦΚΑ σε στοιχεία εργοδότη/επιχείρησης,  παραρτημάτων και στοιχεία νομίμων εκπροσώπων και διαδικασία ενημέρωσης του ΠΣ Εργάνη, από την επιχείρηση/εργοδότη, προσθήκη νέα λειτουργικότητας, Έκδοση 09.09.2022.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU