ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

10/01/2024

Υποβολή συμπληρωματικών και διορθωτικών δηλώσεων αδειών για το έτος 2023
 
Από την Πέμπτη 11/1/2024 έως την Πέμπτη 29/2/2024 δίνεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών και διορθωτικών δηλώσεων,
 
α. «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας - Άδειες» και
 
β. «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας - Άδειες ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»,
 
με ημερομηνίες αναφοράς εντός του έτους 2023.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU