ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ

15/11/2023

Περιέχεται λίστα με τα αρχεία *.xsd και λοιπά βοηθητικά αρχεία.

Νέα έκδοση Ε3.5 Πρακτική Ασκηση

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) με τους εργαζόμενους Πινάκων Προσωπικού (ΝΕΟ).

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το έντυπο Ε3 (ΝΕΟ).

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το έντυπο Ε4 (ΝΕΟ) .

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το έντυπο Ε5.

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το έντυπο Ε7.

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το νέο έντυπο Ε8.

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το έντυπο Ε9.

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το έντυπο Γνωστοποίηση Ετήσιων Αδειών.

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το έντυπο E6 ΜΠ..

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το έντυπο Ε6 ΧΠ.

κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το έντυπο Ε3.5.

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το έντυπο Ε12.

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.xsd) για την δημιουργία αρχείων (*.xml) για το έντυπο Ε12 Απογραφικό.

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ (*.XSD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΊΩΝ (*.XML) ΓΙΑ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ Ε11.1.

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ (*.XSD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΊΩΝ (*.XML) ΓΙΑ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ Υ.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ ΕΤΟΥΣ 2020.

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ (*.XSD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΊΩΝ (*.XML) ΓΙΑ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ-Β.

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ (*.XSD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΊΩΝ (*.XML) ΓΙΑ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ-Α.

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ (*.XSD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΊΩΝ (*.XML) ΓΙΑ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ Βεβαίωσης Μετακίνησης Εργαζομένου. (NEO)

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ (*.XSD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΊΩΝ (*.XML) ΓΙΑ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΓΕΕ.

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ (*.XSD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΊΩΝ (*.XML) ΓΙΑ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑ.

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ (*.XSD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΊΩΝ (*.XML) ΓΙΑ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000.

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ (*.XSD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΊΩΝ (*.XML) ΓΙΑ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ Δηλώσεις Υποχρεωτικών Διαγνωστικών Ελέγχων Ανεμβολίαστων και Μη Νοσησάντων Εργαζόμενων.

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΏ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ (*.XSD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΕΊΩΝ (*.XML) ΓΙΑ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ Ε14: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

Κατεβάστε ΕΔΏ το αρχείο (*.zip) με το σύνολο των δοκιμαστικών αρχείων json,xsd,xml,xlsx.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU