ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

09/03/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

8/3/2021

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Οι βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων για την εκτέλεση της εργασίας τους που έχουν εκδοθεί μέχρι τη Δευτέρα 08-03-2021 και ώρα 16:00 δύνανται να έχουν ισχύ μέχρι και την Δευτέρα 15-03-2021. Στην περίπτωση αυτή, οι εργοδότες οφείλουν να εφοδιάσουν τους εργαζόμενους με νέες βεβαιώσεις κίνησης οι οποίες δύνανται να έχουν διάρκεια ισχύος από 16/3/2021 και όχι πέραν των 14 ημερών.

Οι Βεβαιώσεις κίνησης που θα εκδοθούν από τη Δευτέρα 08-03-2021 και ώρα 16:01 και εφεξής δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες.  

Υπενθυμίζουμε ότι δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε:

α) καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, β) τηλεργασία και γ) νόμιμη άδεια,

και οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU