ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/05/2024

Σας ενημερώνουμε ότι,

Χθες Τετάρτη 15/05/2024, από ώρα 12:15  μέχρι και ώρα 12:50, διαπιστώθηκε πρόβλημα στις υποδομές του συστήματος λόγω δικτυακού θέματος διακοπής επικοινωνίας των συστημάτων, με αποτέλεσμα την αδυναμία εισόδου χρηστών-εργοδοτών στην πύλη εξυπηρέτησης επιχειρήσεων eServices του ΠΣ Εργάνη.

Σημαντικά
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU