ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

18/11/2020

Συμπληρωματικές Οδηγίες - Διευκρινίσεις Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας μήνος Νοεμβρίου 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU