ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

04/04/2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Παρατείνεται έως 30/06/2023 το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, που υλοποιήθηκε για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο 2022 έως και Μάρτιο 2023, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με την αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β΄3796) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο από 04/04/2023 για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2023 από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/04/2023 έως και 10/04/2023, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά το αργότερο έως και την 10/04/2023.
Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 11/04/2023 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU