Νέες Ερωτήσεις –Απαντήσεις για την επιχείρηση/εργοδότη Εργάνη ΙΙ – Νέες Διαδικασίες-Β’ Φάση- Υπο φάση Ι

04/11/2022

Νέες Ερωτήσεις –Απαντήσεις για την επιχείρηση/εργοδότη
Εργάνη ΙΙ – Νέες  Διαδικασίες
Νέα Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης (για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας)
Νέες Δηλώσεις Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας
Β’ Φάση- Υπο φάση Ι
Έκδοση 03.11.2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU