ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

18/11/2020

Συμπληρωματικές Οδηγίες Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας μήνος Νοεμβρίου 2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

15/11/2020

Οδηγίες Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας μήνος Νοεμβρίου 2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

15/11/2020

Ανακοίνωση για Προθεσμίες Υποβολών -Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14.11.2020-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ & ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 29.10.2020

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12/11/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:12.11.2020-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας

06/11/2020

Οδηγίες Συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06/11/2020

Ανακοίνωση για ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την διευκόλυνση των πολιτών

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

04/11/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 04/11/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 17.10

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/11/2020

Ανακοίνωση Προθεσμιών Υποβολής Δηλώσεων

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/10/2020

Διατέθηκε δυνατότητα υποβολής εντύπων για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και για μέλη Οργάνου Διοίκησης.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/10/2020

Διατέθηκε δυνατότητα υποβολής εντύπων για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

21/10/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 21/10/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.30

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/10/2020

Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις/εργοδότες να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 19.10.2020 έως 31/10/2020 το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός».

Διαβάστε Περισσότερα

Τα οφέλη της δηλωμένης εργασίας

16/10/2020

Για τα οφέλη της δηλωμένης εργασίας δείτε εδώ.
Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15/10/2020

Η εγγραφή των εργαζομένων καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artanndcultureprofessionals.services.gov.gr για την υπαγωγή τους στα μέτρα στήριξής τους που προβλέπονται στη με αριθμ. 39436/994/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (Β’ 4270) και στο άρθρο 20 του Ν. 4722/2020  (Α’ 177) παρατείνεται έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020 λόγω προσθήκης νέων ειδικοτήτων στην ειδική πλατφόρμα.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

14/10/2020

Η τακτική διακοπή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την 14/10/2020 είχε διάρκεια από 16.00 - 16.45.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

05/10/2020

Ανακοίνωση για προθεσμίες υποβολών

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

02/10/2020

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα  100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

30/09/2020

Αναβάθμιση περιβάλλοντος Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ την Τετάρτη 30/09/2020.

Διαβάστε Περισσότερα
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU